Zmiany batymetrii i segregacja rumowiska w obszarze budowli hydrotechnicznych na przykładzie zapiaszczania torów wodnych


Autor:

Szymon Sawczyński

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2018-01-05

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/15A703A0-99FA-D33F-6F07-C2BAD3EFC82B

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-65598-59-2