Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych – przegląd i badania


Redakcja:

Mariola Janiszewska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2020-09-15

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/2C831FAE-B4AD-FF7F-8A44-FD58B9427F7E

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-66489-18-9