2nd Wroclaw Scientific Meetings


Redakcja:

Julita Kulbacka, Joanna Weżgowiec, Nina Rembiałkowska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2018-02-27

Typ dokumentu:

Książka abstraktów

Format:

pdf

Identyfikator:

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/4CE0ADF8-FB36-E560-0B77-1442306449F2

Języki:

angielski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-65932-02-0