II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae" – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych. Abstrakty


Redakcja:

Monika Maciąg, Izabela Mołdoch-Mendoń

Wydawca:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Data wydania:

2020-12-11

Typ dokumentu:

Abstrakty

Format:

pdf

Identyfikator:

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/66FF81C4-E04B-EBDE-926C-B2AE9ED9DDB6

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Tagi

ISBN:

978-83-66261-98-3