Hulaj dusza, piekła nie ma – napitki i inne używki na przestrzeni dziejów


Redakcja:

Anna Szczepańska, Anna Kowalczyk-Sadowska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2018-04-16

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/9CDA803B-7FB3-AB70-AF1D-91255D705EA4

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-65598-60-8