Homo Culturalis – szkice z filozofii kultury


Redakcja:

Filip Polakowski, Kamil Maciąg

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2017-05-31

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/9D6E4EF1-0F0F-CAB2-4E57-366AAB44E5F8

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-65598-50-9