Prawo publiczne i prawo karne w XXI wieku. Wybrane zagadnienia


Redakcja:

Łukasz B. Pilarz

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2019-09-15

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/CD120266-9BAE-3572-071A-7BCAD512D3F4

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-65932-96-9