Edukacja wobec wyzwań współczesności – wybrane aspekty


Redakcja:

Joanna Kozłowska, Alicja Danielewska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2022-06-30

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/03E479F7-65BF-C426-F1F6-095DA1D48BE1

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-67104-26-5