Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym


Autor:

Karolina Młynarczyk-Puławska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2018-10-10

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/3E6F3F1A-C92A-2066-5AF7-524DA7F6CF5C

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-65932-29-7