Współczesne problemy medycyny i ochrony zdrowia – strategie, trendy i perspektywy. Tom 1


Redakcja:

Kinga Kalbarczyk, Izabela Mołdoch-Mendoń

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2023-12-21

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

PDF

Identyfikator:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/57D2CD81-9E51-B374-79EB-F84BCFCA8F5B

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-67881-30-2