Prognoza kryminologiczna Porównanie rozwiązań estońskich i polskich


Autor:

Konrad Burdziak, Erik Rüütel

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2022-03-31

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/587E663B-A15C-1604-1B98-CEACED014063

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-67104-15-9