Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” Abstrakty


Redakcja:

Izabela Mołdoch-Mendoń, Alicja Danielewska

Wydawca:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Data wydania:

2021-11-27

Typ dokumentu:

Abstrakty

Format:

pdf

Identyfikator:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/5FFE43F5-0151-1E7E-6B13-D94D5ACE7583

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Tagi

ISBN:

978-83-66861-93-0