Nowe trendy w naukach o społeczeństwie – wyzwania i perspektywy. Tom 1


Redakcja:

Paulina Pomajda, Ewelina Chodźko

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2023-12-21

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

PDF

Identyfikator:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/7DF850B7-4DF7-E258-BEFA-95C7436109FE

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-67881-28-9