Współczesne problemy ochrony środowiska – wybrane aspekty


Redakcja:

Kinga Kalbarczyk, Konrad Skrzątek

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2021-09-15

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/884CB4A6-64E6-C027-AACA-8D7ABCBA5CEE

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-66489-86-8