Oczekiwania wobec nauk biomedycznych – trendy, wyzwania i perspektywy


Redakcja:

Iwona Domina, Paulina Pomajda

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2023-09-15

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

PDF

Identyfikator:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/887BCE77-A81C-F5A8-9470-940F6A002EF4

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-67104-73-9