Chów i hodowla zwierząt – współczesne problemy z zakresu weterynarii


Redakcja:

Kinga Kalbarczyk, Izabela Mołdoch-Mendoń

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2022-09-15

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

Identyfikator:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/A89CD6F2-ADED-07AF-C17F-647DE2BD74C2

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-67104-43-2