Pandemia COVID-19 – wymiar społeczny i medyczny


Redakcja:

Paulina Pomajda, Joanna Kozłowska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2022-09-15

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/C11AB957-7E97-AE0A-9A9E-16C9388DEC89

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-67104-51-7