VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek. Abstrakty


Redakcja:

Izabela Mołdoch-Mendoń, Paulina Szymczyk

Wydawca:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Data wydania:

2021-05-15

Typ dokumentu:

Abstrakty

Format:

pdf

Identyfikator:

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/C34707F0-2937-4939-C75D-197BC1579B99

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Tagi

ISBN:

978-83-66861-31-2