Rośliny i ich potencjał prozdrowotny oraz przemysłowy


Redakcja:

Alicja Danielewska, Beata Bujalska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2021-09-15

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/D2811B85-350F-E104-76F4-09A126C20438

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-66489-88-2