Wybrane problemy środowiska przyrodniczego w ujęciu naukowym


Redakcja:

Kinga Kalbarczyk, Beata Bujalska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data wydania:

2021-06-30

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/E6DDF664-60FA-FC30-D405-D525C825480C

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Tagi

ISBN:

978-83-66489-62-2